Back on Track Amstelveen

Maandag 29 november van 10.30 -11.30 uur vindt de eerste informatiebijeenkomst in het kader van Back on Track plaats. Accountmanagers Wendy Masslink en Tom van Dijk van de gemeente Amstelveen geven informatie over het Stimuleringsfonds Lokale Economie.

Het Stimuleringsfonds helpt bedrijven en ondernemers te investeren in de lokale economie. Ondernemers met bedrijven gevestigd in Amstelveen kunnen gezamenlijk een voorstel indienen dat een bijdrage kan leveren aan de Amstelveense economie. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen om het voorstel uit te voeren. Te denken valt aan het organiseren van een evenement, het verbeteren van de inrichting van een winkelstraat, materialen voor een gezamenlijk terras. Al uw vragen over de mogelijkheden van het fonds, het indienen van een subsdieaanvraag etc. kunt u tijdens de bijeenkomst stellen.

Deze (digitale) bijeenkomst bijwonen? Meldt u aan via https://oa-amstelveen.nl/backontrack/agenda. Na aanmelding ontvangt u een link om de bijeenkomst te volgen.

Over Back on Track Amstelveen?
Back on Track is het nieuwe hulpprogramma van de gemeente en ondernemersverenigingen voor alle Amstelveense MKB-ondernemers. Zij kunnen een jaar lang trainingen, netwerk- en coachingstrajecten volgen met de focus op het herstel van hun bedrijf. Dit zal o.a. zijn ondersteuning op het gebied van marketing en sales, hulp bij het vinden van personeel, netwerken, samenwerken met andere ondernemers, social media, het krijgen van hogere omzet, adverteren en het vergroten van de vindbaarheid op Google. Meer informatie over het trainingsaanbod verschijnt te komende periode via deze link