Conferentie Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland

Op donderdag 25 maart 2021 organiseert de provincie Zuid-Holland met medewerking van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Expertisecentrum Flexwonen de conferentie ‘Huisvesting arbeidsmigranten in Zuid-Holland’. U bent van harte uitgenodigd hier aan deel te nemen. Reserveer 25 maart 2021 alvast in uw agenda!

10.00 - 11.35 uur opening
13.00 - 15.15 uur Digitale workshops

Veel ondernemers in Zuid-Holland werken met arbeidsmigranten. Hun rol in de economie is ook in onze provincie van onschatbare waarde. Hoewel dat op veel plaatsen goed gaat, heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat gezamenlijke extra inspanningen nodig zijn op het vlak van huisvesting en arbeidsomstandigheden. Die benodigde stappen kunnen versneld gezet worden als overheden en marktpartijen goed samenwerken.

Tijdens deze conferentie willen de organiserende partijen daarom:

  1. Een platform bieden aan overheden en marktpartijen die het verschil willen maken
  2. De regionale samenwerking versterken
  3. De resultaten delen van verschillende Zuid-Hollandse onderzoeken en andere uitkomsten van het programma dat de provincie de afgelopen tijd uitvoerde
  4. De adviezen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (‘commissie Roemer’) bespreken
  5. Ingaan op de kansen van de landelijke imagocampagne arbeidsmigranten
  6. Andere handvatten en verdieping bieden om met de huisvesting van arbeidsmigranten en daarmee samenhangende thema’s aan de slag te gaan.

Voor wie?
Deze conferentie gaat weliswaar over de provincie Zuid-Holland, maar is interessant voor iedereen die te maken heeft met (de huisvesting van) arbeidsmigranten: bestuurders en medewerkers van provincies, regio’s, gemeenten, huisvesters (corporaties, particuliere huisvesters/bemiddelaars, woningbeheerders, bouwers, ontwikkelaars), werkgevers en uitzendorganisaties voor arbeidsmigranten, vertegenwoordigers van de doelgroep arbeidsmigranten etc.

Meer informatie en aanmelden