Nationaal Tuinbouwcongres 2021

Hoe circulair is de tuinbouw eigenlijk? Gaat het deze sector lukken om de hele keten van productie, handel tot aan de consument toe ingrijpend te verduurzamen en heeft de coronacrisis dit een extra impuls gegeven? Tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres op7 oktober van 13.00-18.15 uur maken we samen met u de tussenbalans op.
Adri Bom-Lemstra, voorzitter Greenports Nederland, benoemt aan de hand van het nog prille Tuinbouwakkoord de kansen voor het cluster en zal verbinding maken tussen de Europese Farm to Fork strategie en de actuele transitiethema's. Vervolgens gaan we in gesprek met Volkert Engelsman, CEO van Eosta. Hij deelt zijn waarnemingen over mondiale trends in verduurzaming van tuinbouwketens en geeft aan hoe Eosta daarin “het nieuwe normaal” zoekt.

In drie workshops nemen wij u mee naar de praktijk waarbij de ondernemers en projectleiders vanuit de regionale Greenports hun ervaringen delen en met u in gesprek gaan over de dilemma’s en uitdagingen die zij tegenkomen. De onderwerpen die hier aan bod komen zijn groene waterstof, biodiversiteit en regionale talentontwikkeling met internationale ambities. Professor Jan Rotmans reflecteert vanuit zijn deskundigheid op de aanpak en zal aan de hand van zijn ervaringen uit de praktijk nieuwe inspiratie meegeven om vervolgstappen te maken in de transitie naar de circulaire tuinbouw. Het congres wordt afgesloten met de uitreiking van de Innovation Prize van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

Meldt u zich hier direct aan!

Programma

13.00 uur Ontvangst
13.30 uur Opening Adri Bom-Lemstra, voorzitter Greenports Nederland
13.45 uur Bekendmaking genomineerden Innovation Prize
13.55 uur Interview met Volkert Engelsman, CEO Eosta
14.20 uur Workshop ronde 1
15.05 uur Pauze
15.20 uur Workshop ronde 2
16.15 uur In gesprek met Jan Rotmans, Hoogleraar transities
16.50 uur Uitreiking Innovation Prize door Marije Beens, Directeur-generaal Agro van LNV
17.15 uur Netwerkborrel en matchmaking met de genomineerden van de Innovation Prize
18.15 uur Einde

Locatie
Bomencentrum in Baarn (Wildenburglaan)

Workshops
U kunt tijdens deze middag aan twee workshops deelnemen, uw voorkeur kunt u aangeven tijdens uw aanmelding.

Hoe kan méér biodiversiteit de tuinbouw versterken?
De maatschappelijke urgentie om aan biodiversiteit te werken is groter dan ooit. De klimaatcrisis, stikstofcrisis, de afname van wilde bijen en insecten; er moet wat gebeuren. Overheden conformeren zich aan de klimaatafspraken in Parijs en ambitieuze doelen vanuit Brussel.
Wat betekenen deze doelen voor de tuinbouwsector?
Kunnen ondernemers niet beter zelf een stap vooruit zetten in plaats van af te wachten tot er maatregelen komen? Door zelf na te denken over het verhogen van de biodiversiteit én tegelijkertijd te werken aan plantgezondheid. Bijvoorbeeld door in de randen van hun perceel een “legertje“ aan helpers klaar te zetten tegen een aanval van schadelijke insecten als de buurman zijn gewas gaat ruimen. De sector neemt zo haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid én houdt zelf de controle over de plantgezondheid.
In deze workshop gaan ondernemers en projectleiders met u in gesprek over biodiversiteit. Over de hedendaagse praktijk, maar ook hoe we de teeltbedrijven aantrekkelijker maken door een perceel biodiverser in te richten.

Groene waterstof in tuinbouw
Waterstof kan een belangrijke rol spelen in de agrarische sector om een verdere verduurzaming van elektriciteit, gas en diesel mogelijk te maken. Daarmee is waterstof ook van belang om onze afspraken als sector in het kader van het Klimaatakkoord te halen.
In deze sessie gaan we in op de mogelijkheden van groene waterstof en staan we stil bij de uitdagingen die er spelen. En die zijn er genoeg. Technisch weten we steeds beter wat mogelijk is, maar de stap van “proof of concept” naar opschaalbare business cases moet nog worden gezet en de tijd dringt. Als ondernemer zijn er de nodige vragen zoals: Wat is er nodig om aan de slag te gaan met waterstof? Wacht je nog even of ga je aan de slag? En met wie werk je samen? En als overheid: waar besteed ik mijn hulp het beste? Waar is de nood het hoogst of de potentie het grootst? Over onder andere deze vragen gaan wij met elkaar in gesprek om de juiste versnelling aan te brengen.

Investeert het tuinbouwcluster voldoende in talentontwikkeling in de regio?
Op de huidige krappe arbeidsmarkt is er veel concurrentie om nieuw talent aan te trekken. Is de tuinbouw goed in beeld bij schoolverlaters, studenten en zij-instromers? Of zijn we te onzichtbaar? Onbekend maakt immers onbemind.
Ondertussen zien we voor de tuinbouw mooie regionale ontmoetingsplekken ontstaan waar talenten zich verder kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn het World Horti Center, FruitTech Campus en Brightlands Venlo. De voordelen van initiatieven spreken voor zich. Het voortbestaan van deze centra is niet altijd voldoende meerjarig verankerd. In deze workshop gaan we met de ervaringen vanuit World Horti Center en de FruitTech Campus met u aan de slag. Onder andere met de vraag; op welke wijze gaan we deze regionale benadering duurzamer maken?