Symposium Next Level Sierteelt

Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus organiseren een symposium voor kwekers, veredelaars en kennisinstellingen in de sierteeltsector over biotoetsen en plantweerbaarheid. Tijdens dit symposium  worden de resultaten gepresenteerd van het POP-3 project Next Level Sierteelt.

Via dit project werken bedrijven en kennisinstellingen met elkaar samen aan de ontwikkeling van biotoetsen om zo weerbare cultivars (plantvariëteiten) tegen pathogenen (ziekteverwekkende schimmels en insecten) te kunnen selecteren. Door screening en selectie van weerbare cultivars tegen ziekteverwekkers, zijn er minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en wordt de teelt nog duurzamer. Gezamenlijk bouwen de betrokken partijen aan betere toetsen en wordt er praktische ervaring opgedaan waarmee er nieuwe cultivars geselecteerd kunnen worden. Wat blijkt? Pre-competitieve samenwerken aan weerbare sierteeltgewassen loont!

Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze bijeenkomsten: het maximum aantal deelnemers is bereikt. 

Programma

13.30 - 14.00 uur Inloop
14.00 - 14.10 uur Welkom door prof. dr. Michel Haring, Universiteit van Amsterdam: dagvoorzitter.
14.10 - 14.35 uur Presentatie door Lector dr. Nelleke Kreike, Hogeschool Inholland: POP-3 Biotoetsen
14.35 - 15.00 uur Presentatie door dr. William Quaedvlieg, Royal van Zanten: POP-3 Resultaten

15.00 - 15.25 uur Pauze

15.25 - 15.45 uur Presentatie door dr. Mara de Sain, UvA en Wageningen U&R: Centrum voor Biotoetsen (project C4B)
15.45 - 16.10 uur Presentatie door Chiel van der Kooy, qualitymanager Greenyard flowers Nederland
16.10 - 16.30 uur Interactief interview met sprekers en gedeputeerden Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en Meindert Stolk (provincie Zuid-Holland)
16.30 - 17.30 uur Afsluiting en borrel

Locatie: de Arendshoeve - the Garden of Amsterdam, Aalsmeerderdijk 438, 1436 BL Aalsmeerderbrug https://www.arendshoeve.com/