Arbeidsmarkt & Onderwijs

Optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende personeel om zowel de ‘groene’ als de niet-groene vacatures op te vullen.

Algemeen

Een tekort aan instroom van jonge en voldoende gekwalificeerde werknemers bedreigt het functioneren van het sierteeltcluster in de Greenport.  Dit geldt voor het hele cluster; van teelt en handel tot veredeling. Er zijn mensen nodig met een 'groene' achtergrond of opleiding, die voor productie-of veredelingsfuncties in aanmerking komen. Ook wil de sector de interesse wekken bij professionals en studenten met een economische, logistieke of bedrijfskundige achtergrond voor functies in de marketing, sales, export, financiën, logistiek etc.

Activiteiten

Ondernemer aan het woord

Wat doet Greenport Aalsmeer op het gebied van Arbeidsmarkt en Onderwijs

Greenport Aalsmeer zet zich in om:

  • tekorten aan goed gekwalificeerde medewerkers te voorkomen;
  • te zorgen voor een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
  • waardevolle initiatieven te continueren, gericht op intensivering van de samenwerkingen tussen onderwijs en bedrijfsleven (stages, Innovatieklassen,leeronderzoeken, lesprogramma's etc.);
  • de inzet van arbeidsmigranten te verbeteren.

Nieuws

Ambassadeurs

 Antoinette Ingwersen
Wethouder Gemeente Nieuwkoop

 

Contact

Onderwijs en arbeidsmarkt
Monique van Weerdenburg
Greenport Aalsmeer
monique@greenportaalsmeer.nl

Huisvesting internationale medewerkers
Annemieke de Man
Greenport Aalsmeer
ademan@greenportaalsmeer.nl