Greenport Aalsmeer

Greenport Aalsmeer is één van de zes greenports in Nederland. Het is het grootste wereldhandels-en kenniscentrum voor de sierteeltsector met in het hart bloemenveiling FloraHolland.  Binnen de Greenport werken dagelijks  50.000 mensen full time bij teeltbedrijven, de veiling, handelsbedrijven, exporteurs, tuinbouwleveranciers en veredelaars in bloemen en planten. Deze bedrijven zorgen met elkaar voor een omzet van 3 miljard euro per jaar. Ook kennisinstellingen die actief zijn in de tuinbouw zijn partner, evenals dienstverleners en financiële instellingen. Doordat alle belangrijke partijenzo dicht bij elkaar zitten, is er een intensieve uitwisseling van kennis en wordt er op tal van terreinen met elkaar samengewerkt. Zo werkt de regio samen op het gebied van kennis & innovatie, ruimte & bereikbaarheid, duurzaamheid, arbeidsmarkt & onderwijs en positionering & imago.

Greenport Aalsmeer werkt aan de versterking van de concurrentiepositie van de sierteeltsector in de 6 gemeenten van de greenport: Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen en Aalsmeer.