Blooming Cities #4: Groen en Wonen

De voordelen van een groene omgeving zijn groot. Oppervlakten met planten zorgen voor verkoeling in de stad én aan een beter klimaat in woningen en gebouwen. Bovendien hebben bomen, bloemen en planten een positief effect op de gezondheid van de mens, draagt het bij aan de leefbaarheid van een wijk en gaat men er zelfs beter door presteren. Met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Greenport Aalsmeer en Pakhuis de Zwijger verkennen we hoe groen als een belangrijk onderdeel kan worden opgenomen in het ontwerpen en de projectontwikkeling van wijken, de wijkinrichting en –renovatie.

Tijdens de vierde Blooming Cities die in het teken staat van Groen en Wonen inspireren we toekomstige beleidsmakers, planologen, architecten en overige beïnvloeders van de bebouwde omgeving met praktijk voorbeelden, laten we hen ervaren wat de mogelijkheden zijn maar ook uitdagingen voor de toepassing van groen in de omgeving en gaan we in gesprek over wat er moet gebeuren om groen als een belangrijk onderdeel op te nemen in de ontwikkeling en herontwikkeling van woningen.

Keynote spreker is Atto Harsta (Inspirator and Innovator bij Aldus bouwinnovatie). Atto werkt als inspirator, innovator en realisator samen met architecten, toeleveranciers, aannemers en opdrachtgevers aan het realiseren van maatschappelijk relevante innovaties in de bouw. Zijn belangrijkste drijfveer is het realiseren van duurzame vernieuwing in de bouw.  Deze vernieuwing is noodzakelijk om nu en in de toekomst gebieden, gebouwen en producten te realiseren die aansluiten bij de menselijke behoefte en die past binnen een duurzame en sociale samenleving.

 

 

Waar                Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Wanneer         maandag 4 december

Tijd                   14.30-18.00 uur

Entree              gratis

Reserveer datum en tijdstip vast in je agenda. De uitnodiging en het programma volgen snel!

Voor de laatste informatie, het actuele programma en aanmelding:

https://dezwijger.nl/programma/groen-en-wonen