Bluegarden.life

Belevingscentrum bloemen en planten in Turkije. Turkije is een groeiende economie. Het aanbod van bloemen en planten is nu nog beperkt. Bluegarden.life, een belevingscentrum voor bloemen en planten, wil hier verandering in brengen.
Greenport_Infographic_BluegardenLifeTurkije