Ecorridors

Ecorridors is in het eerste half jaar actief geweest met het onder aandacht brengen van de Groene Klimaatgordel en het ontwikkelen van teelt van klimaat-adaptieve vegetatie. Het zoekgebied waar ruimte voor de klimaatgordel ontstaat ligt in de Metropoolregio Amsterdam waar al een economisch samenwerkingsverbandi tussen 36 gemeenten, in de provincies Noord-Holland en Flevoland.

Het landelijke doel is om binnen 10 jaar 140.000 hectare extra bos te realiseren dat snel groeit, veel CO₂ opneemt en door een systematische snoei-oogst methodiek veel biomassa oplevert. In de provincies Noord-Holland en Flevoland kan ongeveer 1/7e deel (ca 25.000 hectares)  aangelegd worden tussen nu en 2015. De functionaliteit is hier extra gunstig door goede groei vanwege hogere CO₂-concentratie in de atmosfeer, hoge grondwaterstanden en vruchtbare bodems.

Ecorridors2

Naast de 36  gemeenten zijn er ook grote partijen die met de Klimaatgordel willen starten en daardoor compenserende maatregelen voor events en verkeersuitstoot realiseren. De voorgenomen innovatieve ontwikkeling in Flevoland van Europa 's grootste  Nationaal Sport en Evenementenpark ' IChallenge' en de verbreding van het SAA-Rijkswegentraject wil men gepaard laten gaan met de inrichting volgens de Ecorridors-methodiek. Hierbij is ook deze methode in het kansenboek A6 langs de komende wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade opgenomen. In de stad Amsterdam is de klimaatgordel samen met een nieuwe plant door Amsterdammers 'de Groene Junk' genoemd, genomineerd in de top 10 van ruim driehonderd ideeën om een balans  tussen groei en leefomgeving te waarborgen, waardoor mensen in de snel groeiende Amsterdamse metropool langer en kwalitatief beter kunnen leven.

Met deze vooruitzichten is het belangrijk dat Ecorridors samen met Greenport Aalsmeer een nieuwe corebusiness ontwikkelt, door plantensoorten die de luchtkwaliteit verbeteren en veel CO₂ opnemen op grote schaal te gaan kweken. Inmiddels is dit al bij vijf kwekerijen aan de gang in de Greenport en hiervoor wordt inmiddels ook een energiearme klimaatneutraal kassencomplex ingericht; The Green Belt Factory. Vanaf maart 2015 kunnen vanuit deze plaats  meerdere  klimaat adaptieve soorten voor de stakeholders van de Klimaatgordel geleverd worden. Samen met WUR-PPO wordt nu een teeltplan opgezet, om het nut van de teelten voor een nieuwe Topsector Groen en Welbehagen te onderbouwen en verder op te schalen.

Neem voor meer informatie contact op met Ton van Oostwaard of Annette van Krimpen. Bekijk hier de TEDx van Ton van Oostwaard, in Amsterdam, over de Ecorridors.

Lees ook de column "Groene Klimaatgordel verdedigt leefbaarheid"