Emissie potorchidee

De potorchidee is een belangrijke potplant in de Greenpoort Aalsmeer. De teelt van Phalaenopsis realiseerde in 2014 op FloraHolland een omzet van € 499 miljoen. Phalaenopsis staat daarmee met grote voorsprong op de 1e plaats in de omzet tabel van kamerplanten verkocht via FloraHolland (Kengetallen FloraHolland 2014). De teelt van potorchidee kent een aantal grote uitdagingen, eén daarvan is dat het moet gaan voldoen aan regelingen omtrent de emissie van stikstof.

De emissie van stikstof is bij de teelt van potorchidee relatief hoog en loopt op bedrijven zonder recirculatie uiteen van 700 tot ruim 1000 kg N/ha/jaar. Sinds 2013 zijn emissienormen van kracht en voor potorchidee geldt:

• 2013/2014: 300 kg N/ha/jaar
• 2015/2017: 200 kg N/ha/jaar
• Vanaf 2018: 150 kg N/ha/jaar

De potorchidee-bedrijven staan dus voor een grote uitdaging om op korte termijn de emissie flink naar beneden te brengen. In een door Innovatiemotor Greenport Aalsmeer ondersteund project is gekeken naar de manier waarop water en meststoffen aan de potorchideeën wordt toegediend. Het idee hierachter is dat de potorchidee een soort sponsachtig weefsel rond de wortels heeft: als dit verzadigd is met water en meststoffen, hoeven er daarna minder meststoffen gegeven te worden, waardoor er ook minder emissie is.

In een proef met 2 cultivars zijn verschillende behandelingen uitgevoerd, waarbij verschillende voedingsniveaus zijn meegegeven volgens het hierboven beschreven principe. Tijdens de opkweekfase zagen we verschillen ontstaan tussen de verschillende behandelingen, waarbij de traditionele manier van water en voeding geven het beste resultaat opleverde. In de praktijk zijn op sommige bedrijven echter wel goede resultaten behaald met aangepaste bemestingsstrategieën. Maar we zullen eerst nog preciezer moeten weten hoe de opname van water en voeding verloopt, voordat we een aangepaste bemestingstrategie als nieuw advies kunnen geven.

Betrokken ondernemers:  Aphrodite Orchidee, Van der Hoorn orchideeën, Optiflor Raymond, Sion  Orchids, OK Plant, Piko Plant, Floricultura BV, Anthura.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Arca Kromwijk,  projectleider Wageningen UR, via arca.kromwijk@wur.nl