Glowing nature: lichtgevende planten

In een tijd waarin Rijkswaterstaat de lantaarnpalen uitzet om geld te besparen zijn licht en veiligheid een nieuw maatschappelijk thema. Via dit project onderzoekt Studio Roosegaarde of subtiel lichtgevende planten een alternatief kunnen zijn voor de openbare verlichting in donker gebied.

Bij de omslag naar een duurzame maatschappij, is het vervangen van buitenverlichting een marktkans voor de tuinbouw. Lichtgevende planten (glowing nature) moeten precies genoeg licht geven om je te kunnen oriënteren, ze verstoren de nachtrust in de natuur niet en het scheelt elektriciteitskosten. Ideale planten voor verlichting langs wegen zijn bladhoudend en voeden de verlichting met hun eigen stofwisseling.

Studio Roosegaarde heeft verschillende opties zijn onderzocht op haalbaarheid. De eerste serie van vier gloeiende sla-plantjes zijn met State University New York gemaakt en getoond bij South by South West in Austin. Aangezien genetische modificatie in Europa niet openbaar mag worden toegepast, zijn alternatieven gezocht. Roosegaarde is nu met lichtgevende schimmels aan de slag, in samenwerking met Wageningen Universiteit. Verschillende schimmels uit de oerwouden van Brazilië zijn hier gekweekt.

De resultaten zijn bemoedigend; de schimmels geven de eerste twee weken veel licht en zijn puur natuur. Momenteel wordt de toepassing langs fietspaden in het bos onderzocht als veilige, lichtgevende wegmarkering.

Uit te voeren activiteiten:

  • Opstarten eerste pilot: lichtgevend landschap (bestaand uit 1 glowing boom of meerdere planten) in een openbare ruimte zoals Terschelling of Eindhoven.
  • Doorontwikkeling van lichtgevende technieken zoals plantvriendelijke lichtgevende nano-coatings, hybride met schimmels en GMO lichtgevende planten.

De activiteiten worden uitgevoerd door het team van Studio Roosegaarde en kunstenaar/ designer Daan Roosegaarde. Neem voor meer informatie over dit project contact op via lidi@studioroosegaarde.net