Betere Biologische Bestrijding van Spint

Achtergrond
Biologische bestrijding van plagen door het uitzetten van hun natuurlijke vijanden heeft in de afgelopen decennia een hoge vlucht genomen in de kassen. Een van de eerste producten die commercieel verkrijgbaar was is de roofmijtPersimilis, die spintmijtplagen kan onderdrukken in gewassen zoals tomaat, komkommer, paprika, roos, chrysant. Uit recent onderzoek blijkt dat er met nieuwe kweken een nog efficiëntere Persimilis-lijn voor betere biologische bestrijding van spint mogelijk is.

Doel / Innovatiekans 
Het doel van dit project is om met de kennis uit het onderzoek een nieuwe Persimilis-lijn op te zetten door nieuwe kweken te verzamelen uit de natuurlijke leefomgeving. Deze vernieuwde lijn moet ervoor zorgen dat de tuinbouwsector een betere mogelijkheid heeft om gewassen biologisch te beschermen. Dit leidt tot kwalitatief betere tuinbouwproducten en is winst voor het milieu.  

Betrokken partners   
Koppert BiologicalSystems,UvA-IBED