Herkomstbepaling van Nederlandse tuinbouwproducten

Achtergrond
Nederland is de een na grootste exporteur van tuinbouwproducten ter wereld. Herkomst is een kwaliteitscriterium en een randvoorwaarde voor een duurzame, transparante en gecontroleerde keten en draagt bij aan een sterkere concurrentiepositie van de sector. Voor paprika’s, rozen en bomen is er behoefte aan betrouwbare en snelle toetsen om de herkomst van producten te kunnen controleren. Met de toename van de wereldhandel en de vrije markt ontstaat er ook nieuwe EU-wetgeving over de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Deze verschuiving in regelgeving heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken voor de discriminatie tussen voedingsmiddelen van verschillende herkomst, bronnen of landbouwsystemen. Ketenborging door tracking en tracing gebaseerd op informaticatoepassingen zal hierbij in de toekomst niet langer volstaan.

Doel / Innovatiekans
Het doel van dit project is om samen  met de sector methoden te ontwikkelen en databases op te bouwen om de herkomst vast te kunnen stellen van drie Nederlandse tuinbouwproducten:  rozen, paprika’s en bomen.

Betrokken partners 
Rosa Natura, Boomkwekerij Gebr. vd Berk B.V., Kwekerij Helderman VOF, UvA-SILS