iGreen, draagbaar luchtreinigend systeem

Achtergrond
Luchtverontreiniging is wereldwijd één van de grootste problemen. Vooral gezien de toenemende verstedelijking zal dit nog lang zo blijven. Op de Wibautstraat of de Nassaukade in Amsterdam is het buiten al niet gezond, maar op sommige plaatsen elders in de wereld is het smog probleem nog vele malen groter. Het is bewezen dat planten lucht reinigen. Het reinigen gebeurt met name in het wortelgebied en ook bladeren houden fijn stof vast. Tijdens smog periodes kan filtering door planten voor schone lucht zorgen.

Doel / Innovatiekans
Het ontwikkelen en testen van een draagbaar luchtreinigingssysteem, waarbij planten de lucht reinigen en dat gebruikers voorziet van schone lucht tijdens het wandelen of fietsen buiten (fijn stof) en binnen (VOC). 

Betrokken partners   
Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN), MKB bedrijven