Mechaniseren met biologische lijmpluggen

Achtergrond
De teelt van orchideeën tot verkoopbare plant is de afgelopen jaren sterk gemechaniseerd. Tijdens het hele proces worden de individuele potten gevolgd en bijgestuurd. Aan het begin van het proces worden de pluggen met de hand in een potje gezet. Het gebruikte substraat is in de opkweek een luchtig mengsel van schors en ander grof materiaal. Momenteel wordt niet-biologische lijm gebruikt om het substraat bij elkaar te houden. Er is behoefte aan een onschadelijke, biologische lijmsoort die goed plakt, milieuvriendelijk is en de groei niet verstoort.Een tweede mogelijk toepassing is het verlijmen van de afdeklaag van schors op potplanten. De schors dient om onkruidgroei tegen te gaan, maar valt gemakkelijk uit elkaar bij verpotten en andere handelingen. Verlijmen zou bijdragen aan mechanisering van het proces.

Doel / innovatiekans
Het doel van dit project is de ontwikkeling van een biologisch verlijmbaar substraat dat niet schadelijk is voor milieu en plant, en bovendien gebruikt kan worden voor het verlijmen van de afdeklaag van schors in de teelt van potplanten (reductie arbeid). Daarnaast biedt dit nieuwe mogelijkheden voor eindproducten (meer vormvrijheid, dus toegevoegde waarde).

Betrokken partners
TNO, Vivi, SION Young Plants