Natuurlijk Gekleurd

Achtergrond
Er is steeds meer vraag naar natuurlijke grondstoffen. Dit geldt ook voor natuurlijke kleurstoffen zoals Indigo. Deze natuurlijke kleurstof komt in diverse planten, die in Nederland(nog) niet commercieel worden geteeld voor de kleurstof.

Doel / Innovatiekans
Het doel van dit project is om met een consortium van partners een duurzaam, zo milieuvriendelijk mogelijk geteeld en verwerkt indigo te gaan produceren. Het consortium brengt de belangen van de verschillende ketenpartners bij elkaar en onderzoekt de mogelijkheden om gezamenlijk tot locale, duurzame, rendabele business te komen voor natuurlijk indigo.

Betrokken partners    
TNO, Wageningen UR Glastuinbouw, FeyeCon, Indigo People, ExPlants Technologies, Holland Biodiversity, LKP Plants en Elstgeest Potplanten.

Bekijk hier een kort filmpje over de mogelijke teelt van indigo in Aalsmeerse kassen!