Plant virus diagnostiek met small-RNA sequencing

Achtergrond
In de afgelopen jaren zijn een aantal studies verschenen waarin identificatie van bekende en onbekende plantenvirussen plaatsvindt door nauwkeurige identificatie van kleine RNA-moleculen (sRNA sequencing). In een ‘pilot experiment’ hebben de onderzoekers in dit project aangetoond dat deze methode in principe bruikbaar is op monsters van plantenmateriaal dat al ziekteverschijnselen vertoont. 

Doel / Innovatiekans
Specifiek zal worden onderzocht hoe plantenmateriaal bemonsterd moet worden, d.w.z. waar (symptomatische, niet symptomatische en latente regionen) en wanneer. Mogelijk nog voor symptomen zichtbaar zijn.

Betrokken partners
Naktuinbouw, UvA-SILS