Unibot

Achtergrond
Informatievoorziening wordt steeds belangrijker om de juiste teeltbeslissingen te kunnen nemen. De laatste jaren zijn er tal van nieuwe sensoren ontwikkeld zoals draadloze temperatuur en vochtigheid, hyperspectraal, fotosynthese, luchtkwaliteit, plantmonitoring etc. Maar er zijn twee problemen waardoor de informatie uit deze sensoren niet optimaal benut kan worden:

  • De sensoren meten op één positie in de kas; deze is doorgaans niet representatief voor een individuele plant;
  • De sensoren geven een eenzijdig beeld, terwijl een teler bij voorkeur een beslissing neemt op basis van een complete set aan data. Nu moet de kweker zelf de verbanden leggen tussen een aantal meetwaarden.

Doel / innovatiekans
In dit project wordt gewerkt aan Unibot: een platform dat door de kas rijdt en informatie verzamelt over het gewas met behulp van diverse hightech sensoren en deze info opslaat gekoppeld aan tijd en positie. Vanuit deze database worden relaties gelegd en wordt beslissingsondersteuning geleverd aan de kweker. Zo kan de kweker onrechtmatigheden in een vroeg stadium herkennen en hierop handelen (minder uitval, hogere kwaliteit).

Betrokken partners
TNO, Priva, Demokwekerij Westland