Vercommercialiseren van het plantaardige product micro-algen

Achtergrond
Micro-algen (micro-wieren) zijn microscopisch kleine waterplantjes, die bekend staan als ’s werelds rijkste natuurlijke voedselbronnen met een hoge voedingswaarde. Deze nutritionele waarde maakt dat zij uitstekend geschikt zijn als voedselbron voor mens, dier en plant. Binnen de groep micro-algen bestaat grote variatie in bouw, stofwisseling, samenstelling en tolerantie voor milieufactoren. Het aantal soorten is geraamd op 80.000, waarvan de meesten nauwelijks gekarakteriseerd zijn. Dit betekent dat er een enorm potentieel beschikbaar is voor nieuwe toepassingen.

Doel / Innovatiekans
Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de technische en commerciële haalbaarheid van het gebruik en inzetbaarheid van micro-algen en inhoudsstoffen, door de praktijkervaring met micro-algen en wetenschappelijk expertise op het gebied van specifieke inhoudsstoffen en microbiologie aan elkaar te koppelen.

Betrokken partners   
Algae Innovations Netherlands BV, UvA-SILS