Groen in de bebouwde omgeving

Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor het verbeteren van de leefomgeving door een fors verhoging van plantdichtheid op scholen, kantoren ziekenhuizen en verzorgingscentra

Er lopen via Innovatiemotor Greenport Aalsmeer nu twee projecten:
Groen op scholen en in kantoren
Healing Environments: ontwikkelen van groene concepten voor ziekenhuizen en verzorgingscentra

Neem voor meer informatie over beide projecten contact op met Peter Oei, SIGN, via p.t.oei@innonet.agro.nl