Hoge temperatuur opslag in de bodem

Voor het optimaal inzetten van restwarmte is de opslag in de bodem een voorwaarde. Omdat restwarmte een hogere temperatuur heeft dan warmte-koude opslag is er een provinciale vergunning nodig om het in de bodem op te kunnen slaan.

Planning: provincie werkt mee aan proef voor milieu effectenrapportage. Deze proef start als er voldoende afnemers binnen PrimAviera zijn. Op dit moment is er geen zicht op wanneer dat het geval is.

logo primavera