Innovatiemakelaar samenwerkende greenports

De zes Nederlandse Greenports (Aalsmeer, Boskoop, Duin- en Bollenstreek, Noord-Holland Noord, Venlo en West-Holland) werken al geruime tijd samen op het gebied van kennis & innovatie. De afgelopen jaren hebben vertegenwoordigers vanuit de verschillende regio’s alle innovatieve projecten, initiatieven en agenda’s in de Greenports vergeleken en ondergebracht in een kennisagenda. Hierin zijn de thema’s die in meerdere regio’s spelen opgenomen. Leidend hierbij is altijd de actieve betrokkenheid van ondernemers in de regio bij deze onderwerpen en projecten.

De thema’s van de gezamenlijke agenda zijn:

 • Big Data
 • Biobased economy
  • Inhoudsstoffen
  • Reststromen
  • Algen & wieren
 • Duurzame tuinbouw
  • Vitale teelt
  • Next Level Veredeling Sierteelt
 • Maatschappelijke meerwaarde van groen: Gezondheid

In opdracht van de samenwerkende Greenports is innovatiemakelaar Jan-Willem Donkers actief met de opdracht om op deze thema’s ondernemersinitiatieven te identificeren en daar waar mogelijk bij elkaar te brengen. Doel is om op deze manier te komen tot versnelling van de innovatie en meer impact voor ondernemers.

 

Meer informatie? Neem contact op met innovatiemakelaar Jan-Willem Donkers, jwdonkers@greenportaalsmeer, tel 06 15279603