LED Freesia's en Violieren

Praktijkonderzoek naar verbeteren van de productie en kwaliteit van snijbloemen door toepassing van verschillende kleuren en verschillende verhoudingen licht, met behulp van LED lampen. Initiatiefnemers: Akerboom Freesia, Firma Bosdijk, Philips, Wageningen UR Glastuinbouw, CAH Dronten en diverse andere kwekers.

Op vijf bedrijven in de Greenport Aalsmeer en een bedrijf in Maasdijk hangen LED-modules (94 % rood en 6 % blauw) boven het gewas. De LED-belichting heeft in een lage intensiteit een gecombineerd effect van groeilicht en stuurlicht. LED's zijn bovendien efficiënt in energie. Het is de verwachting dat deze manier van belichten op een energiezuinige manier productieversnelling en kwaliteitsverbetering kan geven. De eerste resulaten zijn bemoedigend!

Bekijk de weblecture van Frank van der Helm (Wageningen UR Glastuinbouw) over de proef met LED verlichting bij Violieren: