Ondernemersverkenningen Greenport Aalsmeer: de resultaten

In opdracht van Greenport Aalsmeer is in 2016 en 2017 geïnventariseerd wat de bedrijfsplannen en - wensen zijn van de glastuinbouwondernemers in de 6 Greenport- gemeenten ten aanzien van hun locatie. Er zijn in totaal 789 bedrijven onderzocht, waarvan er 326 persoonlijk zijn geïnterviewd; goed voor 80% van het glasareaal. Bekijk hier alle resultaten uit de Ondernemersverkenningen:

Een belangrijke conclusie uit de verkenning is dat er in de toekomst een potentiële ruimtebehoefte is van 631 hectare bij glastuinbouwondernemers. Ook blijkt dat de keuze voor uitbreiden, verplaatsen of blijven mede wordt gemaaktop basis van de duurzame voorzieningen in een gebied: van de geïnterviewden heeft een kwart behoefte aan een warmte- en CO2-net en eenderde wil snel internet. Een kwart van de ondernemers is bereid om hier zelf in te investeren. 

De resultaten van de Ondernemersverkenningen zijn tijdens het Greenport Aalsmeer event op 2 november 2017 gepresenteerd. Neem voor meer informatie over de Ondernemersverkenningen contact op met Henk de Ruiter, manager programma Ruimte Greenport Aalsmeer via hderuiter@greenportaalsmeer.nl of 06-400 15 880.