Regionaal warmtenet voor metropoolregio Amsterdam

Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam gaan zich gezamenlijk inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren. Maar liefst 25 partijen, waaronder Greenport Aalsmeer, tekenden hiertoe op 4 juni 2015 op het provinciehuis in Haarlem een samenwerkingsovereenkomst.

De 25 partijen die de overeenkomst hebben ondertekend, gaan zich samen inzetten om deze restwarmte te gebruiken voor de centrale verwarming en warm tapwater van woningen en bedrijven. Energie die anders verloren gaat, wordt zo hergebruikt. Dat is beter voor het milieu én voor de regionale economie. Gedeputeerde Ralph de Vries: "Iedereen kan hiervan profiteren. Goede betaalbare energievoorziening voor bedrijven en huishoudens en het biedt een kans voor duurzame bedrijvigheid in het gebied. Tegelijkertijd leidt het ook tot een verbetering van de leefomgeving en luchtkwaliteit."

Lees hier het volledige bericht