Themabijeenkomst Blooming Cities II: Bloeiende Scholen

Op 10 maart 2015 organiseerde Innovatiemotor Greenport Aalsmeer samen met Pakhuis de Zwijger, Into Green, ANMEC, het Groen onderwijscentrum en de Amsterdam Economic Board het programma 'Blooming Cities': Bloeiende Scholen - Hoe krijg je scholen groener en slimmer?

Perenbomen voor €20,-, een gratis eco-check van het schoolplein en het crowdfunden van groene wanden in de klas. Deze ideeën kwamen naar voren tijdens Blooming Cities #2, op 10 maart in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze avond maakten scholen met groene ambities kennis met de natuurlijke en gezonde oplossingen die de tuinbouw kan bieden. Voor op het schoolplein en in de klas!

Blooming Cities #2 is georganiseerd door Innovatiemotor Greenport Aalsmeer, samen met Pakhuis de Zwijger, Into Green, ANMEC, het Groen onderwijscentrum en de Amsterdam Economic Board.

Agnes van den Berg, omgevingspsycholoog en hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen, opende de avond. Zij ging in op de kracht van groen in een leeromgeving. Via een aantal onderzoeken toonde Van den Berg aan dat groen een duidelijke meerwaarde heeft voor het welzijn en de gezondheid van kinderen. Van den Berg: "Groen in de school en op het schoolplein leidt tot een meer duurzame leefstijl, meer welzijn en een betere gezondheid van kinderen".  Bekijk voor de verschillende onderzoeksresulten hier de presentatie van Agnes van den Berg.

 

 

Daarna kwamen de scholen in Amsterdam aan het woord: wat doen ze om de school - letterlijk - te vergroenen en waar lopen ze tegen aan?


Zo wilde Rik Kuiper van de Daltonschool Neptunus graag weten wat je in de klas kunt aanbieden om kinderen zelf te laten ontwerpen en onderzoeken. Jolanda Witlox  (Willibrordschool) heeft een ontwerp en begroting om een groen schoolplein te realiseren, maar stelde de vraag hoe ze van een mooi ontwerp naar daadwerkelijke uitvoering kan komen (kennis en financiën). Nico Moen van het IJburg College vroeg de zaal hoe een 21ste eeuwse high tech groene school in een verstedelijkt gebied eruit moet zien. En Carel Krol (Clusius College) is bezig met het ontwikkelen van Villa Clusius in het Noorderpark in Amsterdam, een praktijklokaal voor lessen in groenbeheer voor leerlingen van het Clusius College. De villa is buiten schooluren beschikbaar voor buurtsportactiviteiten.  Krol is op zoek naar gelijkgestemden en potentiële samenwerkingspartners.

Vervolgens was het aan de ca. 150 aanwezigen in de zaal om met de scholen mee te denken over mogelijke antwoorden op de vragen. De aanbiedingen kwamen uit de hele zaal: van 13 jaar oude perenbomen voor € 20,-, hulp van studenten mbo en hbo via stages of afstudeeropdrachten, het crowdfunden van groene schoolpleinen, het integreren van groen in het lesprogramma, de inzet van het schoolplein als buitenlokaal, het meedenken over slimme oplossingen voor het kweken van voedsel in en op de school, de aanleg van sedumdaken op scholen in combinatie met een lespakket over flora en fauna en het omzetten van een schoolplein in publieke ruimte om zo gemakkelijker gebruik te maken van fondsen.

Volgens Jan-willem Donkers, projectleider van Innovatiemotor Greenport Aalsmeer, bruiste de zaal van de ideeën. "Via een avond als deze willen we de stad en de tuinbouw samen laten werken aan groener en slimmer onderwijs. En daarvoor is vanavond een vruchtbare bodem gelegd", aldus Donkers.

Na het programma konden bezoekers zelf een aantal oplossingen ontdekken die de tuinbouw al te bieden heeft: de groene wanden van CultiWall, Into Green, Plantenmuur en Bruinsma Hydrokultuur B.V., de Balkonton en minikasjes voor in de klas.