Themabijeenkomst ICT en Big Data

De mogelijkheden van ICT en Big Data lijken eindeloos. Maar hoe kun je als sierteeltondernemer effectief gebruik maken van al deze mogelijkheden? Zo’n 60 telers, adviseurs en handelaren waren op 11 april bij de themabijeenkomst Market Intelligence en ICT in de sierteelt om hier achter te komen. Sprekers presenteerden deze middag de potentie van het gebruik van big data bij de keuze van een optimaal geschikte tuinbouwlocatie, kansen voor het gebruik van data-analyse bij het in de markt zetten van je product en de barrières die er zijn bij digitaal zakendoen in de sector. Drie onderzoeken die worden gefinancierd door Topsector T&U. De bijeenkomst is georganiseerd door Greenport Aalsmeer.

Wil Hennen, onderzoeker bij Wageningen Economic Research, presenteerde de Global Detector:een tool waarmee de kansen voor productie en afzet wereldwijd inzichtelijk worden gemaakt. Voor deze tool zijn eerst de indicatoren voor optimale tuinbouwgebieden vastgesteld, zoals klimaat, luchtvochtigheid, bevolkingsdichtheid, markttoegang, veiligheid, beschikbaarheid van water, infrastructuur etc. De data van deze indicatoren zijn vervolgens per gebied ingevoerd. De Global Detector kan zo per land en per gebied laten zien waar de beste kansen zijn voor bijvoorbeeld een nieuwe vestiging. Bekijk de presentatie van Wil Hennen.

Marcel Kornelis, ook onderzoeker bij Wageningen Economic Research, presenteerde de indicatoren achter de verkoopcurve per product, per productgroep of zelfs voor de hele sector. Zo kun je zien wat bijvoorbeeld het effect van marketing of verpakking heeft op de afzet en de prijs van een product. en krijg je als teler of handelaar inzicht in de ‘knoppen’ waaraan je zelf kunt draaien om de groei te bevorderen. Bekijk de presentatie van Marcel Kornelis.

Derde spreker was Robbert Robbemond, eveneens van Wageningen Economic Research. Hij ging in op de barrières voor digitaal zakendoen in de sierteelt. Volgens Robbemond is e-commerce de laatste 5 jaar enorm gegroeid, maar laat de sector nog veel kansen liggen omdat veel telers en handelaren te weinig kennis in huis hebben over hoe je e-commerce in je bedrijf kunt invoeren én hoe je data kunt gebruiken. Het belang wordt wel gezien, maar kleine bedrijven vinden de stap vaak nog te groot. Samenwerking lijkt de sleutel voor intensievere e-business. Bekijk de presentatie van Robbert Robbemond.

In deelsessies na de presentaties is verder doorgepraat over concrete projectideeën voor het sierteeltcluster. Vanuit Greenport Aalsmeer wordt hier verder vervolg aan gegeven, in samenwerking met bedrijfsleven en kennispartners.

Conclusie van de middag is dat in de sector veel data beschikbaar zijn en dat het ontsluiten hiervan veel kansen biedt. Het openbaar maken,koppelen en delen van de beschikbare data is voor de hele sector van belang. Het is aan de bedrijven zelf om met data-analyse aan de slag te gaan. Een goede vergelijking van tools voor data-analyse kan hierbij helpen. 

Data-analyse kan ook van toegevoegde waarde zijn om de effecten te voorspellen van bijvoorbeeld de Brexit op de afzet van productgroepen en op de sector als geheel. Als we in staat zijn om dit goed in kaart te brengen als input voor de politiek kan dit de sector een betere positie opleveren aan de onderhandelingstafel.

Meer informatie: Jan willem Donkers via Janwillem.Donkers@inholland.nl