Themabijeenkomst Samenwerken met sensoren en robots in de tuinbouw

Op 18 november 2015 organiseerde Innovatiemotor Greenport Aalsmeer de themabijeenkomst 'Samenwerken met sensoren en robots in de tuinbouw'.  Zo'n 60 geïnteresseerde tuinbouwondernemers, zowel van teeltbedrijven als van toeleveranciers, en andere geïnteresseerden vanuit het sierteeltcluster kwamen naar Noordwijk om meer te weten te komen over de laatste ontwikkelingen en de mogelijkheden van robotisering, Internet of Things en sensoren in de tuinbouw.

Robotica - Factory in a Day
Volgens Arie van den Ende, directeur van Delft Robotics, biedt robotisering een oplossing voor elk bedrijf met repetitieve handelingen. Alweer 10 jaar geleden kende de Nederlandse tuinbouw haar eerste robotiseringsprojecten, zoals bijvoorbeeld oogstrobots. Overigens waren deze voorlopers niet heel succesvol,  waardoor de scepsis voor nieuwe projecten groeide. Maar inmiddels is de techniek zó veel verder, waardoor robots veiliger en eenvoudiger worden. Ook biedt moderne software veel kansen. Arie van den Ende: "Op logistiek gebied zijn er al veel succesvolle voorbeelden. Nu is de tijd rijp voor robotiseringsprojecten bij de teelt en de oogst. Steeds kortere installatietijden zorgen voor een terugverdientijd van ca. 2 jaar."

Factory in a Day (www.factory-in-a-day.eu) is een initiatief waarbij TU Delft ondernemers vooruit helpt bij de uitwerking van een idee tot een concreet robotiseringsproject. Met behulp van een quick scan is al snel duidelijk of het idee technisch en economisch haalbaar is. Binnen Factory in a Day werken studenten en onderzoekers in razend korte tijd - soms écht binnen 1 dag - van idee naar de eerste versie van een robot.

Bekijk hier de presentatie van Arie van den Ende.

 

Robotica - Food & Flowers
Erik Pekkeriet, senior projectmanager Vision & Robotics bij Wageningen UR Glastuinbouw leidt projecten op het gebied van vision & robotics voor de EU en Nederlandse overheid en is betrokken bij veel robotiseringsprojecten met het tuinbouwbedrijfsleven. Bedrijven worden steeds groter en er worden steeds hogere eisen gesteld aan het product op het gebied van voedselveiligheid, traceability, verpakkingen etc.. Dit maakt robotisering in de tuinbouwketen steeds aantrekkelijker. Robotisering draagt bij aan betrouwbare oplossingen in de hele keten, bijvoorbeeld bij de volgende handelingen:

  • Zaaien en zaad sorteren bij zaadbedrijven
  • Stekjes planten bij vermeerderaars
  • Monitoren van plagen, water geven of onkruidbestrijding bij de teelt
  • Oogsthandelingen en sorteren
  • Product picking en andere logistieke handelingen.

Bekijk hier de presentatie van Erik Pekkeriet.

 

Internet of Things - slimme internet-verbonden business concepten

Joris Castermans toont voorbeelden van Internet of Things, waarmee steeds meer 'dingen' (objecten, producten, apparaten, systemen) digitaal met elkaar en de mens communiceren. Sensoren, draadloze communicatie van apparatuur en hoogstaande en snelle dataverwerking zijn allemaal beschikbaar. Dit biedt tal van kansen om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Zo kun je het kwaliteitsbehoud van je product in de keten volgen en het gedrag van consumenten in relatie tot je product monitoren. Middels sensoren in de kas kun je heel precies bepalen waar je planten behoefte aan hebben.

Bekijk hier de presentatie van Joris Castermans.

 

Deelsessies met de sprekers
Tijdens de sessies met de sprekers zijn meerdere concrete ideeën besproken. In de discussies met de sprekers kwamen concrete vragen op tafel zoals van een potplantenkweker die geïnteresseerd is in het automatisch verwijderen van oud blad onderaan de plant bij het verkoopklaar maken van de planten. Van een vermeerderingsbedrijf dat naar oplossingen zoekt om eentonig werk zoals verspenen te robotiseren. Een tulpenkweker gaf aan het planten van tulpenbollen graag te automatiseren. Interessante ontwikkelingen die nog aan het begin van het ontwikkelingstraject staan zijn bijvoorbeeld de toepassing van drones in de kas of het meegeven van sensoren aan planten om de plant tot aan de consument te kunnen volgen en daarmee ook hoe elke partner in de keten met het product omgaat. De sprekers waren unaniem in hun advies dat de kans op succes het grootst is als je je klanten betrekt bij dit soort innovaties.

Een aantal ondernemers is al erg enthousiast geworden van wat zij hebben gehoord en gezien. Op dit moment wordt gekeken welke ondersteuning de Innovatiemotor kan leveren om hun ideeën verder vorm te geven en tot wasdom te brengen.

Banner Innovatiemotor