Wortelenten sering

Seringenstruiken worden van oudsher geënt op zaailing onderstammen. Bij seringentelers is een grote heterogeniteit tussen struiken qua productie. Daarnaast treedt jaarlijks zo'n 10% uitval op door Verticillium (schimmelsoort). Iedere teler heeft 'toppers' van struiken. Dit zijn struiken die al jaren (soms al meerdere generaties) goed in productie zijn en geen Verticillium-symptomen hebben laten zien. De onderstammen van deze struiken hebben al bewezen dat ze goed produceren en minder vatbaar zijn. Als het hele struikenbestand er zo uit zou zien, kan het rendement sterk verbeteren.

Door bij een aantal telers wortels te nemen van de 'toppers' van struiken en deze door middel van wortelenten te vermeerderen kan in het bestaande struikensortiment geselecteerd worden op een onderstam met een hoge productie die weinig vatbaar is voor Verticillium. Hiermee kan de uniformiteit en productie op de bedrijven worden verbeterd en de uitval verminderd.

Doel: verbetering van opbrengst en rendement van seringenbedrijven in regio Aalsmeer door selectie van een onderstam voor sering met behulp van wortelenten van 'toppers' van struiken bij seringentelers.

In 2014 zijn bij Wageningen UR Glastuinbouw op kleine schaal wortelentingen uitgevoerd om de methode van wortelenten verder te ontwikkelen. De eerste resultaten uit deze pilot leverde nog veel vragen op. Daarom zal in het vervolgtraject, dat in de zomer van 2015 start, gekeken worden naar het tijdstip van wortelenten, de concentratie van het bewortelingshormoon en de methode van wortelenten ("plakenten" of "spleetenten").

Betrokken ondernemers: Het Witte Hek, Frank Weening, Arie Groeneveld, André Buis, Marcel Groeneveld, Maarten Maarssen, Kees Kramer Kees Kramer, Jan Hulsbos, Cees Tromp.

Dit project krijgt naast een bijdrage van de ondernemers en Innovatiemotor Greenport Aalsmeer ook een bijdrage van de Stichting Stimuflori.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Arca Kromwijk, projectleider Wageningen UR, via arca.kromwijk@wur.nl