Netwerk & partners

In de stichting Greenport Aalsmeer werken bedrijfsleven, onderwijs en overheden samen aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector.

Bedrijfsleven: FloraHollandVereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB)LTO Noord-Glaskracht, Naktuinbouw en Rabobank regio Schiphol.

Onderwijs: Wellantcollege

Overheden: de Provincie Noord-Holland, gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Uithoorn.

Naast Greenport Aalsmeer zijn er nog vijf greenports:  Greenport Westland/OostlandGreenport Venlo,  Greenport Duin en BollenstreekGreenport Boskoop en Greenport Noord-Holland Noord
Zij vormen samen de Greenport Holland.