Aalsmeerse telers willen CO2 duurzaam en centraal geleverd

Aalsmeer -

Onder de kwekers van de Greenport Aalsmeer bestaat grote belangstelling voor afname van duurzame en betaalbare CO2 via een centraal leidingstelsel. Dat blijkt uit een in opdracht van de Greenport Aalsmeer en LTO Noord uitgevoerde inventarisatie naar de behoefte aan CO2- en warmte van de tuinbouwsector. Afgelopen maandag kreeg John Nederstigt, ambassadeur duurzaamheid van Greenport Aalsmeer het onderzoeksrapport overhandigd door Mariëlle Ammerlaan, stuurgroeplid van Greenport Aalsmeer namens LTO Glaskracht.

Aan het onderzoek hebben ruim 120 telers uit de Greenport Aalsmeer meegedaan. Het rapport toont aan dat er zich binnen de gehele Greenport Aalsmeer een latente vraag voordoet om jaarlijks 36.000 ton aan duurzame CO2 van een leiding af te nemen. Ook de interesse onder de ondernemers voor een duurzame warmtelevering  is aanzienlijk: maar liefst 74% van de geënquêteerden geeft aan warmte uit een leidingnet te willen afnemen. Vertaald naar greenportniveau levert dit een afnamepotentieel op gelijk aan een jaarlijkse gasverbruik van 45 miljoen m3.

Energiespecialist Rien Braun, samen met Projecten LTO Noord uitvoerder van het onderzoek, onderstreept de waarde van het onderzoek: "Met dit onderzoeksresultaat in handen zet de Greenport Aalsmeer zichzelf als belangrijke partner voor leveranciers van CO2 en warmte op de kaart". Het draagvlak onder de ondernemers vormt voor de initiatiefnemers de bevestiging om voort te gaan op de ingeslagen weg met als doel duurzame CO2 en warmte binnen de Greenport Aalsmeer centraal beschikbaar te krijgen. "Vervolgacties worden zo spoedig mogelijk uitgezet om investeringen in CO2-infrastructuur tot stand te brengen", aldus Sander van Voorn, programmamanager van de Greenport Aalsmeer.