Aansluiting op CO2-leiding voor ondernemers Greenport Aalsmeer: nu of nooit!

Tuinbouwondernemers die een duurzame stap willen zetten, moeten dat nu doen. Dat zei Jacob Limbeek, directeur OCAP, tijdens een bijeenkomst voor glastuinbouwondernemers in Greenport Aalsmeer op 15 februari over de aanleg van een regionaal CO2-netwerk. OCAP start in de loop van dit jaar met de aanleg van een basisleiding voor de aanvoer van zuivere CO2 naar glastuinbouwgebied PrimA4a. Dit is mogelijk dankzij financiële steun van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland.

De levering van CO2 aan de tuinders in het gebied tussen de A4 en de Westeinderplassen kan dan in 2019 beginnen. Als voldoende telers in De Kwakel en Nieuw Amstel dit najaar aangeven ook CO2 van OCAP te willen, kunnen zij in 2020 worden aangesloten.

Limbeek:.“Deze stap kunnen we alleen zetten als voldoende ondernemers hun handtekening zetten onder een voorlopig contract. Tot aan de zomer peilen we de interesse bij ondernemers in dit gebied in de Greenport Aalsmeer voor een aansluiting op deze aan te leggen CO2-leiding. Bij vijftig tot zestig bedrijven gaat het licht op groen voor de aanleg van het tracé en starten we al dit jaar met uitbreiding van het netwerk. Het is voor ondernemers die een duurzame stap willen zetten dus zaak om nu deze kans te grijpen, anders kan het lang duren voor ze weer op de leiding kunnen worden aangesloten”.

Bij voldoende belangstelling is volgens Limbeek op termijn ook aansluiting van glastuinbouwbedrijven in de Schinkelpolder en Legmeerpolder mogelijk. De tuinbouw heeft CO2nodig voor een optimale groei van planten. De CO2 wordt nu gehaald uit de verbranding van aardgas, maar tuinbouwondernemers zoeken continue naar een duurzaam alternatief. Daarnaast is de levering van CO2 ook een voorwaarde voor de overstap naar andere vormen van duurzame energie zoals aardwarmtewaarbij geen CO2 vrijkomt als voeding voor de planten.