Bemiddelingsplatform personeel tijdens coronacrisis

De sector wordt overvallen door de enorme impact van de Corona crisis. De afzet in de sierteelt is nagenoeg geheel weggevallen, waardoor ondernemers geen werk hebben voor hun personeel. Ook in andere sectoren, zoals horeca en detailhandel is een groot deel van het werk weggevallen. Aan de andere kant zijn er grote zorgen bij bedrijven in met name de groente en fruitteelt over het wegvallen van seizoenskrachten uit Oost-Europa door gesloten grenzen.

Bemiddelingsplatform personeel
Kasgroeit heeft op verzoek van Glastuinbouw Nederland de andere belangenorganisaties in de glastuinbouw, Plantum, FNV en CNV, gevraagd of zij een rol kunnen spelen bij de problemen die in de glastuinbouw zijn ontstaan op het gebied van seizoensarbeid. Op dit moment bouwen wij een tijdelijk platform om vraag en aanbod van seizoensarbeid bij elkaar te brengen. De verwachting is dat dit platform begin volgende week online komt. Het platform van Kasgroeit richt zich dus op het koppelen van werkgevers met meer mensen dan werk aan werkgevers met meer werk dan mensen. Maar op dit platform kunnen individuele werknemers en gecertificeerde uitzenders ook zien op welke bedrijven behoefte is aan mensen.

Behoefte breder dan glastuinbouw
De genoemde problematiek is breder dan alleen glastuinbouw. In de fruitteelt en in de groenten en fruit groothandelssector is eveneens een grote behoefte aan extra mensen door het wegvallen van een deel van de medewerkers. Ook andere agrarische productie sectoren kampen met hetzelfde probleem. Een aantal van deze sectoren hebben aangegeven interesse te hebben om van ons platform gebruik te maken. Vanuit Glastuinbouw Nederland worden gesprekken gevoerd met het UWV, de ABU en de NBBU om te kijken wat er in dit kader over en weer aan samenwerking kan worden ontwikkeld.

Voorbeeldcontracten collegiale uitleen
In samenwerking met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw wordt door Glastuinbouw Nederland gewerkt aan de ontwikkeling van contracten op het terrein van collegiale in- en uiteen. Het ministerie van SZW is gevraagd of zij een reactie op het concept van dit contract willen geven.
Houd de actuele ontwikkelingen in de gaten via de speciale pagina's op de websites van: Werkgeverslijn land- en tuinbouw, Glastuinbouw Nederland en Kasgroeit.