Beslisboom helpt ondernemers in sierteelt en AGF bij verduurzamen van verpakkingen

Greenport West-Holland lanceert twee Beslisbomen Duurzaam Verpakken om ondernemers in de sierteelt en de AGF te helpen kiezen hoe zij het verpakken van hun producten verder kunnen verduurzamen. Het kiezen voor een verpakking is een complex vraagstuk waarin materiaalkeuze, belangen, kosten, techniek, de afvalverwerkingketen en export een rol spelen. Daardoor is het voor ondernemers - zoals producenten, handelaren, exporteurs en afnemers - niet eenvoudig te kiezen welke verpakking het meest duurzaam is.

De beslisboom helpt ondernemers bij het stellen van doelen voor verduurzaming van zijn verpakkingen, het analyseren van de huidige verpakkingen in het bedrijf, het kiezen van een strategie om verpakkingen te verduurzamen en het communiceren van de gekozen strategie. Gebruikers worden stap voor stap meegenomen in het document. De beide Beslisbomen zijn gratis te downloaden via De beslisbomen zijn te downloaden via www.duurzaamverpakkentuinbouw.nl 

Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Vereniging Groothandelaren Bloemkwekerijproducten (VGB), Tuinbranche Nederland en Royal Lemkes zijn als eerste organisaties aan de slag gegaan met de Beslisbomen. De Beslisbomen zijn een initiatief van een consortium onder leiding van Greenport West-Holland. Het bestaat uit Levarht, Orchidee Nederland en Modiform, met hulp van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De uitvoering was in handen van Partners for Innovation, adviesbureau voor circulaire en duurzame innovaties.
Meer weten? Neem dan contact op met Jan-willem Donkers van Greenport Aalsmeer via jwdonkers@greenportaalsmeer.nl