Brexit-vouchers voor ondernemers

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van Brexit? Met de Brexit-voucher krijgt u subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Gevolgen van Brexit
Welke alternatieve markten zijn er voor mijn producten na Brexit? Moet ik de logistieke processen van mijn bedrijf aanpassen? Als u zakendoet met het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) kan Brexit grote gevolgen hebben voor uw onderneming.

Breng de gevolgen van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU in kaart met de Brexit Impact Scan. Blijkt dat u gevolgen gaat ondervinden, vraag dan de Brexit-voucher aan. Daarmee kunt u subsidie krijgen voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van Brexit voor uw onderneming.

Voor wie?
U kunt de Brexit-voucher aanvragen als u:

  • een Nederlandse mkb-onderneming bent. Niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de mkb-toets gaat u na of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming;
  • bestaande economische belangen heeft in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland).

Waarvoor kunt u een Brexit-voucher aanvragen?
U kunt een Brexit-voucher aanvragen voor:

  • advies over alternatieve markten voor de export en/of invoer van goederen en diensten;
  • het identificeren van gevolgen voor de onderneming op het terrein van logistiek of het vrij verkeer van werknemers, goederen en diensten.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft:

  • voorzien niet in een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager;
  • behoren niet tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.
  • De eigen tijd die u besteedt tijdens het adviestraject wordt niet vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen ook niet voor vergoeding in aanmerking.

Waarde Brexit-voucher
Met de voucher krijgt u een vergoeding van 50% van de werkelijk gemaakte kosten, tot een maximum van € 2.500 exclusief btw. De minister verstrekt niet meer dan 1 voucher per mkb-onderneming, groep of fiscale eenheid waarvan de mkb-onderneming deel uitmaakt.

Budget
Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 3.950.000. Dit budget geldt voor de Brexit-vouchers en de coachings-, missie- en kennisvouchers van de regeling Starters International Business.

Lees meer op www.RVO.nl