Dave Vlaming start als gebiedscoördinator voor Greenport Aalsmeer

Maandag 2 september 2019 is Dave Vlaming gestart als gebiedscoördinator voor Greenport Aalsmeer. Dave is zelfstandig adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling en heeft reeds 10 jaar werkervaring in complexe publiek-private samenwerkingsprojecten, onder andere in de glastuinbouw en ten aanzien van bedrijfsverplaatsingen.

“In 2013 ben ik in opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gestart als gebiedscoördinator van glastuinbouwgebied Alton in Heerhugowaard. De glastuinbouwsector was toen helemaal nieuw voor mij. Het ging destijds slechts met dat gebied vanwege vele faillissementen van met name rozentelers. Ik heb de ondernemers in het gebied toen geholpen om hun eigen toekomstvisie op te stellen, waarmee zij zelf weer het heft in handen namen. Hieruit is een ondernemersvereniging ontstaan, met een gespreksagenda richting de overheden. Vervolgens zijn hier diverse projecten uit voortgekomen en gerealiseerd, zoals bedrijfsverplaatsingen, de aanleg van glasvezelinternet en de aanleg van een warmtenet door HVC. Ook is het bestemmingsplan door de gemeente gemoderniseerd, zodat naast teelt van gewassen ook laboratoria, kantoren en distributieactiviteiten gelieerd aan de glastuinbouw mogelijk zijn. Het is fantastisch om te zien hoe goed georganiseerde samenwerking tussen ondernemers en overheden kan leiden tot de realisatie van projecten die mens, milieu en bedrijfsvoering zo ten goede komen”.

“Met de aanstelling als gebiedscoördinator voor de Greenport Aalsmeer hoop ik samen met ondernemers en overheden hetzelfde te kunnen gaan doen in de Greenport Aalsmeer. De opgave hier is deels vergelijkbaar met die in Alton, maar is in oppervlakte gemeten wel zo’n zeven keer zo groot. Ook zullen hier andere uitdagingen spelen dan in Heerhugowaard. Wat voor mij als een paal boven water staat is dat de ondernemers het uiteindelijk moeten doen. Het is jullie gebied en jullie zijn zelf verantwoordelijk voor jullie eigen toekomst. Vanuit de Greenport Aalsmeer gaan we ondernemerssupport leveren om jullie te helpen om de best mogelijke condities te creëren waarmee jullie optimaal en zeer concurrerend kunnen ondernemen. In een aantal gebieden zullen we in een gebiedsgerichte aanpak aan de slag gaan om het gebied te moderniseren en toekomstbestendig te maken. Ik kom graag bij u langs om uw bedrijfsplannen en visie met elkaar te bespreken om vervolgens te bezien hoe we dit tot realisatie kunnen brengen. Bel me gerust op 06 – 49 89 37 49 of stuur een e-mail naar dvlaming@greenportaalsmeer.nl”.