De Groene Agenda: op zoek naar de positieve effecten van groen!

Groen is gezond. Groen maakt gelukkig. Groen levert geld op. We weten het allemaal, maar wetenschappelijk onderzoek blijft nodig om iedereen te overtuigen van het belang van groen. Het is geen luxeproduct maar biedt oplossingen voor grote uitdagingen: de gevolgen van klimaatveranderingen, toenemende ziektekosten doordat de bevolking vergrijst, negatieve effecten van verstedelijking en slechte luchtkwaliteit.

Via het innovatieprogramma ‘Groen voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving’  van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) zijn tuinbouwondernemers en kennisinstellingen met elkaar op zoek naar nieuwe toepassingen van groen: De Groene Agenda.

Er lopen inmiddels 8 projecten binnen De Groene Agenda: Ecosysteemdiensten van bomen en groen in de stad, Groen voor grijs, Groene gezonde ziekenhuizen, Ontwerptool Groene Gezonde Stad, Planten voor een prima binnenklimaat, Van Groen naar Gezond,  Plantkampioen luchtzuivering binnenruimtes en Groene gezonde studenten.

Tijdens Blooming Cities #4 Groen en Wonen, dat op 4 december is georganiseerd door Greenport Aalsmeer, Topsector T&U en Pakhuis de Zwijger, zijn er drie projecten uitgelicht: