Digitaal themanummer ‘Precisielandbouw’ is uit!

Het Regiebureau POP, de gezamenlijke programmadirectie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de twaalf provincies, heeft onlangs het digitale themanummer ‘Precisielandbouw’ uitgebracht. In deze uitgave staan allerlei verhalen en interviews over precisielandbouw en smart farming centraal, waaronder zes POP3-projecten. In de artikelen wordt de inzet van digitalisering en technologie voor een toekomstbestendige land- en tuinbouwsector benadrukt.

Technologie om nauwkeuriger te kunnen meten wat de plant en de bodem nodig hebben en waarmee gestuurd kan worden op bijvoorbeeld de vermindering van de uitspoeling van nutriënten. Dat levert niet alleen kostenbesparing voor de boer, maar ook milieuwinst op. Winst die erg welkom is, gezien alle uitdagingen waar de landbouw voor staat. Bekijk het themanummer 'Precisielandbouw '(download).

 

Voor u ligt het vierde themanummer van dit jaar.
In dit nummer staan precisielandbouw en smart
farming centraal; de inzet van digitalisering
en technologie voor een toekomstbestendige
agrarische sector. Technologie om nauwkeuriger
te kunnen meten wat de plant en de bodem
nodig hebben en daarmee te kunnen sturen
op bijvoorbeeld de vermindering van de
uitspoeling van nutriënten. Dat levert niet
alleen kostenbesparing voor de boer, maar ook
milieuwinst op. Winst die erg welkom is, gezien
alle uitdagingen waar de landbouw voor staat.