Doe mee aan het arbeidsmarktonderzoek van Colland

De juiste werknemers vinden en behouden, dat is de kunst. Heeft ú de juiste werknemers op de juiste plaats?  Sluit uw huidige personeelsbestand goed aan bij de werkzaamheden in uw bedrijf? Is er genoeg instroom in de sector van mensen met de juiste kennis en vaardigheden?

De brancheorganisaties van de agrarische en groene sector zetten zich hiervoor in. Om actief en effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Bij actief arbeidsmarktbeleid kunt u bijvoorbeeld denken aan de juiste instroom en vakkennis. Daarom wordt er ook dit jaar een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd.

Iedere twee jaar wordt door Colland een groot arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd in de agrarische en groene sector. Dit onderzoek bestaat uit enquêtes onder alle bedrijven met personeel in onze sector.  De uitnodigingen worden in de komende weken (februari t/m maart) per mail en brief verstuurd. Daarnaast kunnen bedrijven door een onderzoeksbureau gebeld worden. Nieuw is dat ook onderzocht wordt in welke mate bedrijven beschikken over een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie.

Door uw deelname aan het onderzoek krijgen we samen inzicht in de gehele agrarische en groene sector én in uw specifieke sector. Bijvoorbeeld over vacatures en de in- en uitstroom van werknemers. Maar ook of er verschuivingen zijn in het soort opleidingen wat door u wordt gevraagd en in uw verwachtingen voor de toekomst. Om gedegen uitspraken te kunnen doen, is het belangrijk dat voldoende bedrijven uit onze sector deelnemen. Daarvoor hebben we dus ook u nodig.

Een groot aantal brancheorganisaties wil graag weten hoe het gaat met de arbeidsmarkt in de agrarische en groene sectoren. Daarom zijn er - samen met de vakbonden- afspraken gemaakt over een gezamenlijk onderzoek in alle Colland-sectoren. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research voeren het onderzoek uit. De uitkomsten uit de enquête worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. De gegevens over uw bedrijf worden dus nooit aan anderen doorgegeven.

De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op www.collandarbeidsmarkt.nl en worden door brancheorganisaties en vakbonden gebruikt om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren.