Duurzame gebiedsontwikkeling in Greenport Aalsmeer

Elliot Sloot is als junior adviseur Gebiedsontwikkeling betrokken bij de duurzame gebiedsontwikkeling van Greenport Aalsmeer. Hij schreef een blog over zijn eerste ervaringen.

Wie aan gebiedsontwikkeling denkt zal misschien niet gelijk aan de #glastuinbouw in Nederland denken. Kort nadat ik in februari bij Arcadis aan de slag ben gegaan, dook ik - als leek - in de complexe wereld van de glastuinbouw. 

Bij Greenport Aalsmeer zijn we bezig met het thema duurzame gebiedsontwikkeling, die erop gericht is om door middel van een gebiedsgerichte aanpak glastuinbouwgebieden #toekomstbestendig te maken. Verduurzaming is daar een belangrijk onderdeel van. Glastuinbouwgebieden bieden interessante kansen om duurzame energiebronnen- en infrastructuur te ontwikkelen die ingezet kunnen worden voor de verduurzaming van stedelijke gebieden.

Een succesvolle gebiedsgerichte aanpak start bij het organiseren van een samenwerking tussen ondernemers en overheden, het gezamenlijk opstellen van een toekomstvisie en vervolgens de uitvoering hiervan. De Greenport fungeert hierbij als onafhankelijke intermediair. En juist deze onafhankelijke positie vereist veel expertise om de complexe belangen van betrokken partijen om te zetten in gezamenlijke acties en resultaten.

Elliot Sloot
esloot@greenportaalsmeer.nl