Gemeente Haarlemmermeer stemt na zes jaar in met locatie transformatorstation

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft op 27 mei istemd met de bouw van een transformatorstation op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Daarmee hebben Liander en Tennet na zes jaar zoeken definitief een locatie gevonden voor het station, dat nodig is om de congestie in het gebied te verhelpen. Doordat de vraag naar transportcapaciteit blijft groeien, zoeken de netbeheerders inmiddels naar een locatie voor nóg een nieuw transformatorstation.

De zoektocht naar een locatie voor een nieuw transformatorstation in de Haarlemmermeer begon al in 2015. Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit in de regio rondom Schiphol, was er behoefte aan een nieuw station dat het Liander-net van 20 kV verbindt met het 150 kV-net van Tennet. Hoogspanningsnetbeheerder Tennet en Liander hadden lange tijd een locatie in Rijsenhout op het oog, maar deze locatie werd uiteindelijk in 2018 door de gemeente geblokkeerd wegens grote weerstand bij omwonenden. Vervolgens zijn de gemeente en de netbeheerders opnieuw langdurig in gesprek geweest over een locatie bij Schiphol Trade Park. Maar ook die locatie viel ten slotte af, omdat een transformatorstation daar andere ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder een toekomstig metro-tracé, in de weg zou zitten.

Drie maal is scheepsrecht
Afgelopen najaar maakte Liander bekend dat een nieuwe locatie in beeld was, aan de Incheonweg op het Schiphol Logistics Park bij Rozenburg. Het is een locatie dichtbij bedrijven die op het nieuwe station moeten worden aangesloten, en een haalbaarheidsonderzoek dat in de afgelopen maanden is uitgevoerd heeft uitgewezen dat het station op het bedrijventerrein goed inpasbaar is. Ook met het oog op zaken als geluidhinder, elektromagnetische velden, bodemverontreiniging, omgevingsbelangen, luchtvaartbelangen en de kabeltracés is de locatie geschikt, vinden Tennet en Liander.

Dat vindt ook de gemeenteraad van Haarlemmermeer, die afgelopen donderdag heeft ingestemd met de locatie. Dat betekent dat nu het bestemmingsplan aangepast kan worden om het station mogelijk te maken en de benodigde vergunningen aangevraagd kunnen worden. De verwachting is dat na de zomer het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden


De locatie (rode stippellijn) die door de gemeenteraad Haarlemmermeer is goedgekeurd voor de bouw van een nieuw transformatorstation van Liander en Tennet.(Bron: Gemeente Haarlemmermeer)

De grond waarop het nieuwe transformatorstation gebouwd zal worden, is eigendom van de provincie Noord-Holland. Liander en Tennet hebben met de provincie al een principe-akkoord bereikt over de aankoop van deze grond en zijn nu bezig dat vast te leggen in een zakelijke overeenkomst, zegt Liander-woordvoerder Peter Hofland. Liander en Tennet hopen het station in 2025 in gebruik te kunnen nemen.

Vierde wand
Omdat omwonenden volgens Liander “veel vragen hebben” over de elektromagnetische straling en geluid van het station, nemen de netbeheerders extra maatregelen -bovenop de wettelijke eisen- om geluid en straling van het station te beperken. Zo komt het hoogspanningsdeel van het transformatorstation in een gebouw in plaats van in de buitenlucht. En om de zes transformatoren en twee spoelen die buiten staan, komt een “vierde wand” om geluidshinder nog verder te beperken. De netbeheerders “willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen”, schrijft Liander in een persbericht.

Nog een station nodig
De vraag naar transportcapaciteit in de Haarlemmermeer is de afgelopen jaren hard gegroeid, onder meer door de komst van nieuwe datacenters, de groei van duurzame energie en in het algemeen groeiende bedrijvigheid rondom Schiphol. Terwijl Liander en Tennet met de gemeente Haarlemmermeer in gesprek waren over de verschillende mogelijke locaties voor een transformatorstation, ging deze groei gewoon door, wat ertoe leidde dat de netbeheerders afgelopen najaar tot de conclusie kwamen dat één nieuw transformatorstation al niet meer voldoende is om alle nieuwe afnemers en invoeders aan te kunnen sluiten.

Het nieuwe datacenter AMS10 in Rozenburg (Haarlemmermeer) is een van de grote stroomverbruikers die het nodig maken dat rond Schiphol forse uitbreidingen van het elektriciteitsnet nodig zijn. Liander, Tennet en de gemeente Haarlemmermeer zijn het na zes jaar eens over de locatie voor een nieuw transformatorstation en zoeken nu naar een locatie voor nog een station.

Terwijl na zes jaar nu dus eindelijk een locatie is gevonden waar zowel de netbeheerders als de gemeenteraad tevreden over zijn, is de zoektocht naar een tweede locatie pas net begonnen. Hiervoor kijken Liander en Tennet specifiek “aan de westzijde van de snelweg A4, ten oosten van de spoorlijn, tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep”, zegt Hofland. “Op dit moment worden mogelijk geschikte locaties in beeld gebracht.” De locatie waarmee de gemeenteraad nu heeft ingestemd, ligt aan de oostkant van de A4, en het heeft de voorkeur van de netbeheerders om aan beide kanten een station te bouwen. “De spreiding van de stations is nodig om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te zitten”, aldus Hofland.