Greenport Aalsmeer denkt mee in onderzoek Zero Emissie Corridor

Logistiek is een belangrijk onderwerp in Greenport Aalsmeer. Er vinden dagelijks 3.000 vrachtbewegingen plaats rondom de bloemenveiling Royal FloraHolland in Aalsmeer. De logistiek is booming en van groot belang voor de economie, tegelijkertijd staat de sector voor grote duurzaamheidsuitdagingen. De ontwikkelingen rondom elektrisch vervoer zijn bijvoorbeeld in een stroomversnelling gekomen. De verwachting is dat elektrisch vervoer op de korte termijn (circa 2025) al zal leiden tot een goedkopere total cost of ownership (TCO) ten opzichte van diesel. Dit gaat tot een grote en snelle verandering van het wagenpark leiden. Het (elektrisch) vrachtverkeer van energie voorzien gaat veel vragen van het nu al overbelaste elektriciteitsnet. Een niet passende infrastructuur en hoge ongeplande investeringen hebben invloed op het vestigingsbeleid van (logistieke) bedrijven en het vestigingsklimaat van de Greenport Aalsmeer en de Metropoolregio Amsterdam.

Daarom werkt Amsterdam Logistics samen met enkele partners waaronder Greenport Aalsmeer en Royal FloraHolland aan het programma Amsterdam Logistics Zero Emissie Corridor. In het programma staan de volgende onderdelen centraal:

Living Lab Cases (Transport en Bebouwde Omgeving)
Binnen de Living Lab omgeving gaat Amsterdam Logistics met ondernemers aan de slag om op integrale wijze de energiebehoefte en -mogelijkheden binnen zowel de logistieke operatie als de bebouwde omgeving in kaart te brengen. Dit doen ze aan de hand van diverse praktijktesten op korte- middellange en lange transportpendels. Belangrijke thema’s hierin investeringsstrategie, lokale energieproductie en -opslag en ketensynergie.

Groene waterstof Wegtransport
Op basis van de dagelijkse operatie Amsterdam Logistics samen met logistieke (transport)bedrijven de voor hen relevante business cases omtrent groene waterstof uit. Deze learning-by-doing aanpak wordt gecombineerd met onderzoek naar de energievraag binnen andere sectoren en modaliteiten. Welke infrastructuur is er nodig en wat bereiken we meer met een gezamenlijke implementatie?

Plan Zero Emission Infrastructuur
Er wordt ook onderzoek gedaan naar versnelde investeringen in de benodigde infrastructuur. De beschikbaarheid van deze infrastructuur is belangrijker dan ooit voor het vestigingsklimaat in de regio. Een ontwikkeling die in de nabije toekomst alleen maar verder zal versnellen.

Tools en Transition Support
De duurzaamheidsvraagstukken stellen ondernemers voor complexe keuzes met vergaande gevolgen voor de toekomst van de onderneming. De Hogeschool van Amsterdam ondersteunt hierin. Onder andere door het aanbieden van de Quick Scan Energie die ondernemingen ondersteunt in de besluitvorming rondom zelf energie opwekken, bufferen, laden en tanken.

Contact en deelnemen
Om het programma en de testen te kunnen financieren wordt bovenstaande projectidee uitgeschreven tot een subsidieaanvraag binnen een Europees programma. Wilt u meer weten over dit programma of heeft u mogelijk een casus voor deelname? Neem dan contact op met Jeroen Larrivee van Greenport Aalsmeer op jeroen@greenportaalsmeer.nl