Greenport-bestuurder Coen Meijeraan: 'Logistiek is de bloedsomloop van de regio'

In Amsterdam Logistics Programma werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid met elkaar samen met elkaar samen aan schone en slimme logistiek en goederenvervoer in de Metropoolregio Amsterdam. De focus ligt op de drie ports: Greenport Aalsmeer, Amsterdam Airport Schiphol en de Port of Amsterdam (Seaport). Coen Meijeraan zit namens Greenport Aalsmeer in de Amsterdam Logistics Board. We leggen hem vier vragen voor over deze organisatie en het belang ervan voor de tuinbouwondernemers in Greenport Aalsmeer.


1) Wat is het Amsterdam Logistics Programma?
Logistiek is essentieel voor de Metropool Regio Amsterdam: zonder transport staat hier alles stil. Het is de bloedsomloop van de regio. Maar ondanks het enorme belang van de logistiek is er nu echt te weinig aandacht voor. De haven van Amsterdam wordt steeds meer ingenomen door woningbouw, de vrachtpositie van Schiphol staat sterk onder druk en dit heeft ook grote gevolgen voor Greenport Aalsmeer (import van bloemen).

Netwerkorganisatie Amsterdam Logistics Board zet zich in om de positie van logistieke bedrijven in de regio te versterken. Door het uitwisselen van kennis en innovaties, door samen projecten op te zetten en een gezamenlijke positionering werken we aan schone en slimme logistiek en goederenvervoer. Via Amsterdam Logictics maken we een krachtige vuist en brengen het belang van logistiek onder de aandacht van de politiek en de overheid. Zo versterken we de concurrentiepositie van de regio, met hierin een hoofdrol voor de drie ports.

2) Welke partijen zitten hierin?
In Amsterdam Logictics werken bedrijven, publieke organisaties en onderzoeksinstellingen uit de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen waar het nodig is. Dit zijn Amsterdam Airport Schiphol, Port of Amsterdam, Royal FloraHolland/ Greenport Aalsmeer, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, SADC en Hogeschool van Amsterdam. De bedrijven zijn vertegenwoordigd op directieniveau, de gemeenten en vervoerregio door wethouders en de provincie door een gedeputeerde.

3) In de nieuwe visie van Amsterdam Logistics ligt de focus op schoon, slim en samen. Wat houdt dat in?
In deze nieuwe visie ligt de nadruk op wat wij als sector de omgeving kunnen bieden, We willen beter aansluiten bij wensen op het gebied van duurzaamheid. Schoon betekent dat we inzetten op een logistieke sector in 2050 die concurrerend en vernieuwend is en aansluit bij de klimaatdoelstellingen van het kabinet en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Denk hierbij aan het duurzaamheidscertificaat Lean & Green voor transporteurs en tankstations voor nieuwe brandstoffen zoals waterstof.

Met ‘slim’ zetten we in op de uitwisseling van data die leidt tot een betere doorstroming op de wegen (mobiliteitsdata sturen naar verkeerscentrale en een groene golf voor vrachtwagens bij stoplichten) en minder wachttijden bij bestemmingen (door planning van de loading docks voor vrachtwagens en het aanwijzen parkeervoorzieningen wanneer een vrachtwagen te vroeg is). Samen staan we sterker en voorkomen we overlap bij vernieuwing.

4) Wat is de rol van de greenport / tuinbouw in Amsterdam Logistics?
De greenport is een logistieke hub met veel transport: import via luchtvracht, aanvoer van bloemen en planten naar veiling en handelsbedrijven, transport van bloemen en planten naar afzetmarkten over de gehele wereld. Logistieke innovaties zijn belangrijk voor de tuinbouwsector. We zitten direct bij Schiphol aan tafel om te overleggen over de positie van vrachtvluchten, waardoor we draagvlak krijgen om de bloemenimport te blijven faciliteren. Met alle deelnemende organisaties ontwikkelen we gezamenlijke ideeën om het transport groener te make. Dit sluit prefect aan bij de ambitie van Greenport Aalsmeer en Royal FloraHolland om de milieubelasting te verminderen.