Jeroen Nobel tekent namens Greenport Aalsmeer het Tuinbouwakkoord

Jeroen Nobel, bestuurder van Greenport Aalsmeer en burgemeester van Aalsmeer, heeft het eerste Tuinbouwakkoord getekend namens Greenport Aalsmeer. Hij deed dit tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres, dat op donderdag 14 maart plaatsvond bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. 

Via dit akkoord werkt de gehele tuinbouwsector, van bloembollen tot aan glastuinbouw, samen met de overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector. Via zeven prioriteiten - energie, modernisering van het tuinbouwareaal, verslogistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt & onderwijs en internationalisering - zet de sector in op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie. 

Deze prioriteiten overstijgen de draagkracht en slagkracht van de individuele bedrijven, brancheorganisaties en ketens. Op basis van het akkoord dat op 14 maart is ondertekend, conformeren alle partijen zich aan een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Daarin staat wat de sector gaat doen om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Download het Tuinbouwakkoord.

Naast Greenport Aalsmeer, hebben ook deze partijen hun handtekening onder het akkoord gezet: Greenports Nederland, Greenport Holland, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Anthos, AVAG, Enza Zaden, Glastuinbouw Nederland, Greenport Boskoop, Greenport Duin- en Bollenstreek, Greenport Gelderland, Greenport Noord-Holland Noord, Greenport Venlo, Greenport West-Holland, GroentenFruit Huis, Hogeschool Inholland, KAVB, Koppert Biological Systems, LTO Nederland, MBO raad groen onderwijs, Plantum NL, Provincie Gelderland, Provincie Limburg, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, Rabobank, Royal FloraHolland , Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, TKI T&U, Total Produce, VBN, VGB en Royal Zon.