Maak gebruik van subsidieregeling POP3 om bedrijf te verplaatsen!

Wilt u uw glastuinbouwbedrijf verplaatsen? Dien dan nu een subsidieaanvraag in!

De provincie Noord-Holland stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland die vanuit het buitengebied naar een glasconcentratiegebied verplaatsen, of binnen een glasconcentratiegebied verplaatsen. Door de concentratie van deze bedrijven zijn investeringen in nieuwe infrastructuur, warmtenetten en aardwarmte-installaties mogelijk.

Gedeputeerde Jaap Bond (Landbouw): ‘Een mooi voorbeeld waar deze subsidie al het verschil heeft gemaakt is het glastuinbouwgebied Alton bij Heerhugowaard. Het aansluiten van Alton op het warmtenet was mede haalbaar door de concentratie van bedrijven. De eerste teler is daar inmiddels op aangesloten en daardoor volledig van het gas af.’

De subsidie kan besteed worden aan onder andere de procedurekosten die volgen uit een bedrijfsverplaatsing, investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie, investeringen om kavels beter bereikbaar te maken èn de kosten van nieuwe machines en installaties.

Heeft u verplaatsingsplannen en wil u gebruik maken van deze subsidieregeling, neem dan contact op met Yorick Rens van Greenport Aalsmeer via e-mail yrens@greenportaalsmeer.nl of telefonisch 06 -42813745.

Het indienen van een subsidieaanvraag is mogelijk van 25 februari tot en met 2 mei 2019 tot 17.00 uur via de website van de provincie

Over POP3
De regeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3). Dit is een Europees subsidieprogramma met cofinanciering vanuit provinciale middelen voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland.