Motie over voorzienings- en-leveringszekerheid energie voor glastuinbouw aangenomen

Greenports Nederland heeft leden van de Tweede Kamer, met de portefeuilles LNV, EZK, klimaat en/of energie, in een brief gewezen op het voorstel 'Tijdelijke Correctieregeling Duurzame Warmte' die door branche-organistatie Glastuinbouw Nederland bij de Kamer is neergelegd. Een regeling waarmee - zonder verder kosten voor Den Haag - de energietransitie in de glastuinbouw door kan gaan, in plaats van teruggedraaid wordt.

Dit verzoek vanuit Greenports Nederland heeft geresulteerd in een motie van kamerleden Grinwis en Erkens, die met overgrote meerderheid is aangenomen. De regering zal nu "... bezien wat nodig is om te voorkomen dat onnodig extra aardgas wordt verbrand en de warmtetransitie in de glastuinbouw stokt door bijvoorbeeld een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven te roepen ..."

De voorstellen voor een oplossing liggen op tafel en kunnen zonder extra kosten gerealiseerd worden. Daar is alleen wel politieke wil en medewerking voor nodig". Met het aannemen van deze motie is laten zien dat de wil er is. De volgende stap is om met elkaar komen tot een passende invulling te komen.

Met de huidige kaders van de bestaande SDE-regeling gaan als gevolg van een afgesproken referentiebenadering lopende en nieuwe duurzaamheidsprojecten per 1 januari 2023 financieel onderuit. Dit betekent dat deze ondernemers, pioniers van het eerste uur, gedwongen worden om weer fossiele brandstoffen te gaan gebruiken. Terwijl zij op dit moment juist via investeringen in duurzame energiebronnen al grote (fossiele) besparingen realiseren. Als er niet gehandeld wordt, dreigen ruim 30 biomassaprojecten, 24 aardwarmteprojecten en enkele zonthermievelden stil te vallen. De verwachting is dat de sector door deze ontwikkeling landelijk zo’n 700 miljoen kuub gas meer gaat gebruiken. Dat is ongewenst. De Greenports en de sector willen juist vooruit om dit gasverbruik te verminderen. In het bijzonder in de huidige brede maatschappelijk en politieke zoektocht naar minder afhankelijkheid van (Russisch) gas is deze ontwikkeling volledig ongewenst. 

Greenport Aalsmeer vraagt, net als Glastuinbouw Nederland, ook al geruime tijd aandacht voor deze problematiek.