Ondernemer uit Greenport Aalsmeer aan het woord over pilot LED-verlichting

Jan van Dijk: 'Dankzij onderzoek blijven we vooraan lopen'

Iedere maand vertelt een ondernemer uit de Greenport Aalsmeer over een actueel onderwerp of project in de sierteeltsector. Wat betekent dit voor zijn of haar bedrijf? Dit keer spreken we Jan van Dijk van de Fa. Bosdijk, een zomerbloementeler in Nieuwe Wetering. Op zijn bedrijf ligt een LED-proef, die wordt ondersteund door Innovatiemotor Greenport Aalsmeer.

Op het bedrijf van Jan van Dijk en op vijf andere zomerbloemenbedrijven loopt op dit moment een onderzoek naar LED-belichting. Er wordt met name gekeken naar het effect op kwaliteit en teeltduur in zomerbloemen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR Glastuinbouw. Philips heeft de LED-modules geleverd en Florensis Cut Flowers ondersteunt de proef met plantmateriaal en kennis.

Jan van Dijk

"Niks doen is geen optie," zegt Jan van Dijk, "Je moet als bedrijf vooruit. Daar hoort bij dat je open staat voor nieuwe ontwikkelingen. En onderzoek is daarvoor de basis." Bosdijk broeit in de winter tulpen op water en teelt de rest van het jaar verschillende zomerbloemen; violier, trachelium en leeuwenbek. Het bedrijf van de Fa. Bosdijk is 14.250 m2 groot. Een deel van de kassen stamt uit 1990 en de rest uit 2003.

Hoe ben je betrokken geraakt bij het LED-onderzoek van Innovatiemotor Greenport Aalsmeer? "Ik heb een aantal jaar in de zomerbloemencommissie van LTO Groeiservice gezeten. Zodoende heb ik contact met onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw. Een paar jaar geleden hebben we al wat geëxperimenteerd met LED-belichting. Het was een beetje een houtje-touwtje proef, maar van het één komt het ander. Vorig jaar heeft Wageningen UR op ons bedrijf oriënterend onderzoek gedaan. Dat zag er veel belovend uit. Dit jaar is de proef daarom nogmaals opgezet.

Waarom is dit onderzoek belangrijk? Bedrijven moeten blijven vernieuwen. Investeren in nieuwe technieken is alleen verantwoord als je weet wat de resultaten kunnen zijn. Voor de grote gewassen, zoals roos en chrysant, wordt veel onderzoek gedaan. Voor zomerbloemen ligt dat anders. De arealen zijn veel kleiner en de verschillen tussen de gewassen zijn groot. Als je dus iets wilt, dan moet je daar zelf actief bij betrokken zijn.

Een bijkomend voordeel van een dergelijke proef op je bedrijf is trouwens dat je nog wel eens wat nieuws hoort. Dankzij dit soort contacten blijf je goed op de hoogte van diverse ontwikkelingen.

Hoe kunnen anderen profiteren van de kennis die op jullie bedrijf wordt opgedaan? We zijn heel open over waar we mee bezig zijn. Iedereen is welkom. Bovendien organiseren de onderzoekers rondleidingen en geven zij presentaties over de resultaten. Ook worden de resultaten in de verschillende vakbladen gepubliceerd. Onze voorlopige conclusie is dat belichten met een lage intensiteit LED's een positief effect lijkt te hebben op de teeltduur en kwaliteit van enkele soorten zomerbloemen.

Wat zijn je wensen voor de toekomst? Innoveren is nodig, maar moet wel financieel haalbaar zijn. We moeten met z'n allen blijven werken aan nieuwe kennis. Hier in de regio zijn duurzaamheid en energie belangrijke thema's, waarover veel wordt gesproken. Automatiseren is voor ons bedrijf voorlopig nog geen optie, maar ik denk zeker dat we de komende jaren meer zullen gaan doen aan mechanisatie en optimaliseren van de teelt. Zo zijn we voortdurend op zoek naar de balans om onze toekomst zeker te stellen met een optimaal rendement.

Voor meer informatie:
Projectleider Innovatiemotor Greenport Aalsmeer
Jan-Willem Donkers, jwdonkers@greenportaalsmeer.nl - T: 0317 480076 (mobiel)

 

Banner EFRO Innovatiemotor