Ondernemers en provincie over de toekomst van mobiliteit in de metropoolregio Amsterdam

De start van een nieuw jaar is altijd een mooi moment om vooruit te kijken. De deelnemers aan het Amsterdam Logistics programma doen dat los van elkaar én samen. Bijvoorbeeld gedeputeerde Jeroen Olthof. Hij tekende onlangs voor twee visies op de mobiliteit in provincie Noord-Holland in de komende dertig jaar: het Perspectief Mobiliteit en het concept voor de Agenda Slimme en Schone Logistiek. De opstellers van de agenda spraken onder meer met ondernemers uit de regio. Olthof wil die lijn doorzetten. “Onze opgave is groot en dat kun je alleen samen oppakken.”

Amsterdam Logistics spreekt met Jeroen Olthof, Leendert-Jan Plaisier van Royal FloraHolland en Arnoud de Vries van De Winter Logistics over de toekomst van mobiliteit in de Metropoolregio Amsterdam.

V.l.n.r Jeroen Olthof, Arnoud de Vries en Leendert-Jan Plaisier

Het is dringen in de provincie Noord-Holland: er wonen 2,9 miljoen mensen, ze huisvest drie grote goederenknooppunten – Port of Amsterdam, Amsterdam Airport Schiphol en Greenport Aalsmeer – en ze heeft een fijnmazig wegennetwerk waarin de A4 al jaren hoog in de file Top 10 staat en een economie die in absolute zin de grootste bijdrage levert aan ons bruto binnenlands product. In deze drukke regio gaan mensen en goederen 24/7 van A naar B. Samen zijn ze verantwoordelijk voor 20% van de CO2-uitstoot in Noord-Holland. Het is al druk en op termijn komen er nog eens 250.000 woningen bij. De ruimte en leefbaarheid komen daardoor verder onder druk te staan. Jeroen Olthof, Leendert-Jan Plaisier van Royal FloraHolland en Arnoud de Vries van De Winter Logistics zijn het erover eens dat grote bedrijven als Royal FloraHolland en de sector Transport en Logistiek toekomst hebben in de regio. Maar dat het vervoer van goederen en grondstoffen anders kan en daarom moet, is voor de drie ook een gegeven.

Lees het hele artikel op amsterdamlogistics.nl