Taalscholing voor laaggeletterde werknemers

Meer dan 700.000 werkenden in Nederland zijn laaggeletterd. Dit betekent dat zij moeite hebben met het spreken, lezen en/of schrijven van de Nederlandse taal. Om werkende mensen te ondersteunen om de taal beter te leren werken de gemeenten van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam (waaronder de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Ronde Venen, Uithoorn en Amstelveen) samen met werkgevers via het Amsterdams Taalakkoord.

Het belangrijkste onderdeel hiervan is het starten van taaltrajecten op de werkvloer. Hiervoor zijn vanuit de gemeenten scholingsgelden beschikbaar. Deze taaltrajecten richten zich op het verhogen van het taalniveau in aansluiting op de dagelijkse werkzaamheden van de werknemers. Een win-win voor werknemer en werkgever. Geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar taalakkoord@amsterdam.nl

In beroepen met overwegend laaggeschoold werk heeft ongeveer een kwart van de medewerkers moeite met het spreken, lezen en/of schrijven van de Nederlandse taal. Deze medewerkers hebben moeite met het lezen van werkinstructies, communiceren met hun collega’s en/of het gebruiken van de computer. Uit onderzoeken blijkt dat inzetten op taalscholing op het werk loont voor zowel werkgever als werknemer. Een betere taalbeheersing maakt werknemers zelfredzamer, sociaal actiever en gelukkiger en leidt tot minder verzuim, bredere inzetbaarheid, betere communicatie op het werk en een lager risico op fouten op de werkvloer.

Het Amsterdams Taalakkoord is een samenwerking tussen de gemeenten van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam (Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn) en bijna 65 werkgevers om laaggeletterdheid op de werkvloer aan te pakken. Vanuit de gemeenten zijn middelen beschikbaar om taal op de werkvloer in te zetten. Dit is een taalscholingstraject dat direct aansluit bij de werkzaamheden van de medewerker en gegeven kan worden op locatie. Werkgevers worden daarnaast ondersteund om laaggeletterdheid te agenderen en signaleren binnen hun organisatie en wordt gekeken naar het aanpassen van communicatie-uitingen.

Het team van het Amsterdams Taalakkoord gaat graag met u in gesprek om te kijken hoe ze samen met u de laaggeletterdheid op de werkvloer kunnen verminderen. Interesse? Neem dan contact op via taalakkoord@amsterdam.nl of kijk hier voor meer informatie.