Tuinbouw Battle op IKC De Vaart in Ter Aar

Leerlingen uit groep 7 en 8 van IKC De Vaart in Ter Aar doen mee aan de Tuinbouw Battle, een project van Greenport Aalsmeer. Via de Tuinbouw Battle wil men de scholieren meer kennis bijbrengen over de sierteeltsector. Zij krijgen een online lesprogramma en hun eigen mobiele teeltkar waarop ze hun tulpenbollen verzorgen om de tulpen vervolgens te plukken en te verkopen. De leerlingen worden uitgedaagd zelf tulpen te telen, te verkopen en daarmee geld te verdienen voor een aankoop voor de klas, zoals een spel of iets om mee buiten te spelen.

Vrijdag 28 januari nam wethouder Antoinette Ingwersen van de gemeente Nieuwkoop een kijkje op De Vaart. De leerlingen Madelon, Anouk en Bisam lieten zien dat de tulpen al bijna in bloei staan. Ze legden ook uit wat ze geleerd hebben en dat ze nog nadenken hoe ze de tulpen gaan verhandelen.

Antoinette Ingwersen zit in de stuurgroep van Greenport Aalsmeer met onderwijs in haar portefeuille. Zij vindt het belangrijk om kinderen vroeg in aanraking te brengen met deze groene sector. Ze zegt: “Er zijn veel banen in de directe regio op elk niveau (logistiek, teelt, internationale handel, ict, etc.)“ 

Als onderdeel van het project begeleiden experts uit de sector de klas en delen zij hun kennis om de leerlingen te enthousiasmeren voor het sierteeltcluster. Wethouder Ingwersen: “Uit onderzoek blijkt dat hoe jonger mensen bij de regio en al haar activiteiten betrokken worden, hoe groter de kans dat jongeren zich ook in hun eigen leefomgeving verder ontwikkelen op het gebied van werk en zinvolle vrijetijdsbesteding. Dat draagt bij aan een krachtige economische en sociale regio.”

De Tuinbouw Battle is overgewaaid vanuit de Greenports Duin- en Bollenstreek en Noord-Holland Noord. In 2022 doet Greenport Aalsmeer ook mee met 4 scholen in de regio Aalsmeer, waaronder De Vaart in Ter Aar.